Cena individuálního žehu

obsahuje ekologickou rakev, speciální vak, základní plastovou urnu

 a uložení zvířátka v chladicím boxu do plánovaného žehu, administrativu

 

Do 1kg                                                                                                                 1500,-

1 – 4kg                                                                                                                  2500,-

4 – 10kg                                                                                                               3500,-

10 – 20kg                                                                                                             4500,-

20 – 40kg                                                                                                             5500,-

40 – 60kg                                                                                                             6500,-

60 – 80kg                                                                                                             7500,-

nad 80kg                                                                                                             8500,-

 

Doplňkové služby kremace

Individuální výběr kremačního dne – v provozní době                                  2000,-

Individuální výběr kremačního dne – mimo provozní dobu                          3000,-

Poslední rozloučení v obřadní místnosti                                                            700,-

Poslední rozloučení v obřadní místnosti, vč. možnosti sledování žehu         1500,-

Uložení zvířátka do doby plánované kremace                                                  zdarma

Převzetí zvířátka – v krematoriu v provozní době                                           zdarma

Převzetí zvířátka –v krematoriu, u Vás mimo pracovní dobu                          1000,-

Doplňkové služby doprava **

Převzetí zvířátka – u Vás doma, u veterinárního lékaře * (do 20ti km)          400,-

Převzetí zvířátka – u Vás doma, u veterinárního lékaře * (nad 20 km)          400,- + 10,-/km

Převzetí zvířátka – u Vás doma, u spolupracujícího veterinárního lékaře (Plzeň, Chomutov, Kadaň, Žatec) v pracovní dobu

1.000,-

Převzetí zvířátka – u Vás doma, u spolupracujícího veterinárního lékaře (Plzeň, Chomutov, Kadaň, Žatec) mimo pracovní dobu

2.000,-

Transportní a úložní vak                                                                                    zdarma

Dovoz urny – do 20ti km od provozovny *

250,-

Dovoz urny – nad 20 km od provozovny *

250,- + 10,-/km

Zaslání urny poštou na dobírku

350,-

Produkty

Základní ekologická rakev                                                                      zdarma

Květinová výzdoba                                                                                 viz. nabídka/katalog

Plastová základní urna                                                                            zdarma

Urny, památeční sklo                                                                              viz. nabídka/katalog

Památeční odlitek tlapky                                                                         1250,-

 

Individuální ceny

Převzetí zvířátka u veterinárního lékaře v Plzni,Chomutově,Kadani,Žatci (v pracovní dobu)            1000,-

Převzetí zvířátka u veterinárního lékaře v Plzni,Chomutově,Kadani,Žatci (mimo pracovní dobu)     2000,-

 

Slevy                                            

5% sleva na žeh pro klienty spolupracujících veterinárních lékařů

10% sleva na žeh zvířátek seniorů 60+ s trvalým bydlištěm v Karlovarském,Ústeckém a Plzeňském kraji

10% sleva na žeh pro zvířátka adoptovaná a zvířata původem z útulku

20% sleva na žeh pro asistenční a služební zvířátka

Slevy se nesčítají

Nárok na slevu je nutno doložit

 

*Započítává se cesta tam i zpět