Ani zvířecí srdce nehasnou

Společně s kolegy ze Zvířecího krematoria v Olomouci, zvířecího krematoria v České Lípě a prvního pražského krematoria KERBEROS jsem vytvořila článek, který má za cíl přiblížit možnosti rozloučení se zvířecím přítelem.


Ani zvířecí srdce nehasnou..
Přemýšleli jste někdy nad tím, co se bude dít, až jednou Vašemu zvířecímu příteli dohoří pomyslná svíčka? Málokdo..tématu smrti se sami před sebou vyhýbáme. Přitom není větší pravdy než té : „Poznal-li jsi jaké to je, mít po svém boku zvířecího přítele, pak jsi poznal co je to bezpodmínečná láska“. Taková láska by už mohla stát za to, abychom nad tímto tématem popřemýšleli.

Pokusíme se Vám v tomto článku shrnout základní alternativy a možnosti rozloučení. Prozatím, jako nejčastější možnost volíme ponechání tělíčka u veterináře. V tomto případě pak tělíčko putuje do kafilerie, kde je dále zpracováno jako ostatní vedlejší živočišný produkt. Největší „problém“ v tomto typu rozloučení vnímáme v tom, že většinou není dostatek času se rozloučit. Nezbyde Vám žádná památka, a také, odchod je bez jakéhokoliv obřadu jaksi „neuzavřený“. Přitom toto je velmi důležitá fáze u jakékoliv ztráty. To, že si ztrátu uvědomíte, je začátkem cesty ke smíření s touto situací.
Druhou možností je pohřbení, což je velmi častá varianta, pokud máte svůj pozemek a jste smíření s rizikem, že ostatky vašeho zvířecího přítele může vyhrabat volně žijící zvěř. Na to spousta majitelů při pohřbívání nemyslí a nestává se to pouze v lese, ale i v obytné zástavbě. Takže při pohřbení buďte důslední v přípravě hrobového místa. Nediskutovaným pozitivem této možnosti je, že v tomhle případě se už nabízí rozloučení. Pozastavení nad ztrátou a obřad (v jakékoliv formě-už to, že upravujete hrob je obřad..to, že mu dáte hračku na rozloučenou je obřad..). Negativem je, že aby tato alternativa byla legální, musíte mít k dispozici opravdu veliký pozemek. Existují i zvířecí hřbitovy, bohužel většinou jsou kapacitně naplněné.
Další alternativou jsou zvířecí krematoria. Krematorium Vám nabídne nejen důstojné rozloučení s Vaším zvířecím přítelem, samotné zpopelnění ostatků,ale i památeční předměty. Popel pak můžete rozptýlit, zakopat ke kořenům stromů, nechat si jej na památku v designové urničce nebo využít tzv. památeční biournu. Zde, velmi zjednodušeně napsáno, popel vašeho zvířátka pomůže vyrůst sazeničce. Na památku tak ze smrti vzejde nový život. Stále častěji je využívaná možnost památečního šperku či vyrobení speciálního památečního diamantu. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a ačkoliv nevymažeme Vaši bolest a smutek, nezměníme situaci..přesto se snažíme Vám ulehčit, nasměrovat Vás a být vám oporou v této nelehké situaci. Přejeme Vám i Vašim zvířecím přátelům hodně zdraví a za ty zvířecí anděly, kteří tu již s námi nemohou být, nezapomeňte zapálit svíčku. Protože ani zvířecí srdce nehasnou..
Zaujal Vás? Pak prosím o sdílení..
Děkuji kolegům za jejich podporu a spolupráci ✌️